Miesiąc: czerwiec 2021

Mleko w die­cie doro­słego czło­wieka

kazeina na noc

Mleko jest poży­wie­niem czło­wieka od paru tysięcy lat i spo­ży­wamy je od pierw­szych tygo­dni naszego życia. Sta­nowi pod­stawę wyży­wie­nia dla wielu osób na świe­cie. Na prze­strzeni lat zmie­nił się jego skład oraz spo­sób przy­go­to­wa­nia i dostar­cza­nia do kon­su­menta. Świa­domy nabywca naj­chęt­niej wybiera mleko od krowy, która pasie się na zie­lo­nej łące. Mleko ma na­dal wyso­kie …

Jak wybrać dobre buty piłkarskie?

Buty korki to jeden z podstawowych elementów ubioru piłkarza, dlatego ich odpowiedni dobór jest wyjątkowo istotną kwestią. Powinny nie tylko być dopasowane pod kątem rozmiaru, ale także być doskonałej jakości i zapewniać dobrą stabilność. Warto wiedzieć, iż piłkarskie korki różnią się od siebie w zależności od ich przeznaczenia. Niektóre najlepiej sprawdzają się na naturalnej trawie, …