Dewiacja kompasu – co to jest i jak wpływa na nawigowanie?

Na statku najważniejszym przyrządem nawigacyjnym jest kompas. Zwykle na pokładzie są dwa takie urządzenia – sterowy i główny. Pierwszy pomaga sternikowi utrzymać kurs, a drugi pomaga nawigować i dokonywać namiarów. Na nawigowanie statkiem wpływa wiele czynników, w tym również dewiacja kompasu. Co to jest?

Magnesy – jak one działają?

Nasza planeta to ogromny magnes. Magnesy znajdują się też w kompasach. Teoretycznie litera N na róży kompasu powinna wskazywać północ magnetyczną. Tak jednak nie jest, gdyż statek zbudowany jest z materiałów o właściwościach magnetycznych. Dewiacja kompasu to różnica pomiędzy kierunkiem północy magnetycznej, a kierunkiem północy kompasowej. Oznacza się ją małą literą δ. Wartość ta może być ujemna lub dodatnia, zależnie od tego czy kierunek północy kompasowej odchylony jest odpowiednio na zachód, czy na wschód od północy magnetycznej.

Dane zaczerpnięte z bloga: https://fairwinds.pl/deklinacja-i-dewiacja-co-to-takiego/.

Nawigowanie na morzu

Gdybyśmy nie znali wartości δ nawigując statkiem, dopłynęlibyśmy nie tam, gdzie powinniśmy. Ponieważ odchylenia pomiędzy północą magnetyczną i północą kompasową zmieniają się z czasem, należy regularnie obliczać wartość dewiacji kompasowej, przynajmniej raz do roku. Wykorzystuje się do tego, np. boje dewiacyjne. Wartości dewiacji dla każdego kompasu na statku przedstawia się w tabeli dla każdego kursu co 5 lub 10 stopni i umieszcza nad stołem nawigacyjnym.